Právo

Zvýšení a snížení základního kapitálu

Potřebujete-li ve Vaší společnosti zvýšit či snížit základní kapitál, navrhneme Vám vhodný postup včetně možného započtení pohledávek, připravíme potřebné dokumenty a věc pro Vás kompletně zajistíme jak u notáře, tak i ve vztahu k obchodnímu rejstříku a dalším státním orgánům.

Postup při zvýšení/ snížení základního kapitálu

Zvýšení či snížení základního kapitálu pro Vás realizujeme efektivně, aby věc proběhla co nejrychleji při dodržení minimálních čekacích lhůt stanovených zákonem.

Navrhneme konkrétní řešení

Při zvýšení základního kapitálu Vám poradíme s vhodnými způsoby zvýšení základního kapitálu prostřednictvím peněžitých či nepeněžitých vkladů, formou započtení pohledávek, příp. kombinací uvedeného.

Při snížení základního kapitálu Vám doporučíme vhodný postup, jak naložit s rozdílem, o nějž se základní kapitál snižuje – např. vyplacení společníkům, uhrazení ztrát společnosti apod.

Po právní a ekonomické analýze struktury Vaší společnosti pro Vaši společnost:

  • navrhneme konkrétní způsob provedení zvýšení/ snížení základního kapitálu
  • posoudíme pro Vás vhodnost rovnoměrného i nerovnoměrného zvýšení/ snížení základního kapitálu
  • zpracujeme kompletní přehled dopadů změny na fungování společnosti
  • vypracujeme časový harmonogram zvýšení/ snížení základního kapitálu
  • připravíme veškerou dokumentaci, zejm. návrh rozhodnutí valné hromady o zvýšení/ snížení základního kapitálu
  • poskytneme Vám součinnost při zveřejňování potřebných oznámení na internetových stránkách společnosti
  • zajistíme znalce či auditora pro ocenění majetku/ hodnoty pohledávek, je-li vyžadován
  • zajistíme všechny stanovené povinnosti ve vztahu k věřitelům, poskytneme Vám součinnost při uspokojení či poměrném zajištění pohledávek věřitelů
  • splníme za Vás oznamovací povinnosti ve vztahu k Obchodnímu věstníku
  • zastoupíme Vás před notářem, vyřídíme potřebnou agendu na obchodním rejstříku a dalších dotčených úřadech

Připravíme dokumentaci

K samotné realizaci zvýšení/ snížení základního kapitálu je třeba zpracovat řadu dokumentů.

Základním dokumentem je rozhodnutí valné hromady o zvýšení/ snížení základního kapitálu, které pro Vás ve spolupráci s notářem připravíme a zajistíme jeho přijetí příslušným orgánem společnosti.

V Obchodním věstníku uveřejníme příslušná oznámení a výzvy pro věřitele k přihlášení pohledávek, jsou-li vyžadovány, to vše v zákonem požadovaných časových odstupech.

Připravíme pro Vás i ostatní dokumenty a prohlášení, nezbytné pro následný zápis změny výše základního kapitálu do obchodního rejstříku.

Vypracujeme návrh na zápis změny do obchodního rejstříku

Po uplynutí zákonné lhůty pro přihlášky věřitelů a splnění dalších zákonem stanovených podmínek lze podat návrh na zápis nové výše základního kapitálu do obchodního rejstříku.

Návrh na zápis změn pro Vás připravíme a zkompletujeme všechny potřebné přílohy, např. prohlášení společnosti o nepřihlášení pohledávek věřiteli apod. Účinky zvýšení/ snížení nastávají okamžikem zápisu změny do obchodního rejstříku.

Časový horizont

Zvýšení základního kapitálu lze realizovat během několika týdnů. Rychlost závisí zejména na tom, jak rychle budou ze strany stávajících či nově přistupujících společníků či akcionářů splaceny nové vklady, k nimž se tyto osoby zavážou.

Při snížení základního kapitálu je splnění zadaného úkolu otázkou přibližně 4-6 měsíců, neboť po přijetí příslušného rozhodnutí je třeba splnit všechny oznamovací povinnosti v příslušných časových odstupech a dodržet zákonem stanovené lhůty, v nichž se povinně vyčkává na činnost třetích stran (přihlášení pohledávek věřitelů apod.).

POŠLETE NÁM POPTÁVKU

Poskytujeme poradenství v oblasti práva, daní, auditu a outsourcingu. Pomůžeme Vám.

* Povinné pole


Dokumenty ke stažení