Outsourcing

Znalecké služby soudních znalců

Našim klientům v souvislosti s řešením konkrétních kauz zprostředkujeme znalecké služby soudních znalců, zejména konzultace a vypracování znaleckých posudků či odborných vyjádření.


Znalecký posudek nebo odborné vyjádření je třeba zajistit v celé řadě kauz, ať již k řešení korporátních záležitostí (např. ocenění podniku) nebo věcí osobních (ocenění nemovitosti, posouzení vztahu nezletilého dítěte k rodičům apod.).

U některých firemních i osobních transakcí je znalecký posudek v zákonem stanovených případech povinně vyžadován, proto jeho vypracování po dohodě s klientem zajišťujeme automaticky prostřednictvím soudních znalců z příslušného odvětví, nejčastěji z oblasti ekonomiky, IT, psychologie či grafologie.

V soudních sporech zpravidla zadává znalcům vypracování posudků soud, avšak v řadě případů je pro klienta výhodné zajistit na vlastní náklady zpracování posudku vlastního, např. jako posudku oponentního ke znaleckému posudku vypracovaného na zadání soudu. I v takových případech klientovi doporučíme vhodného znalce a zajistíme zpracování znaleckého posudku či odborného vyjádření k podpoření důkazní pozice klienta v konkrétním sporu.

POŠLETE NÁM POPTÁVKU

Poskytujeme poradenství v oblasti práva, daní, auditu a outsourcingu. Pomůžeme Vám.

* Povinné pole