Právo

Změna rozsahu společného jmění manželů

Rozsah společného jmění manželů podléhající zákonnému režimu lze modifikovat, a to rozšířením společného jmění či zúžením společného jmění.


Co je rozšíření společného jmění manželů a jak k němu dochází?

Obecný rozsah společného jmění manželů, tak jak je stanoven v zákonném režimu, je rozšířen o majetek či dluhy již existující, stejně tak jako o majetek či dluhy nabyté či vzniklé teprve v budoucnu.

Obvykle dochází k rozšíření SJM o výlučný majetek jednoho z manželů, který měl ještě před uzavřením manželství, o zařazení příjmů jinak ze SJM vyloučených (dary, dědictví atd.), nic nebrání ani tomu rozšířit rozsah SJM o veškerý výlučný majetek manžela stávající i v budoucnu nabytý.

Smlouvu mohou uzavřít manželé za trvání manželství nebo snoubenci ještě před jeho uzavřením; smlouva vyžaduje formu notářského zápisu.

Co je zúžení společného jmění manželů a jak k němu dochází?

Zákonný rozsah společného jmění manželů je zúžen o součásti, které již patří do SJM, stejně tak o součásti (příjmů či dluhů), které se součástí SJM mají dle zákonné úpravy stát teprve v budoucnu.

Smlouvu mohou uzavřít manželé za trvání manželství nebo snoubenci ještě před uzavřením manželství; smlouva vyžaduje formu notářského zápisu.

Je-li smlouva uzavřena za trvání manželství a týká-li se zúžení již existující součásti, resp. více součástí SJM, je nutné provést v rozsahu zúžení vypořádání.

Vedle smluvního zúžení společného jmění může o zúžení rozhodnout i soud na návrh manžela, je-li pro to závažný důvod.

Co je součástí služby

  • vysvětlíme vám podstatu a dopady změny rozsahu společného jmění,
  • vyžádáme si veškeré podklady nezbytné pro změnu rozsahu společného jmění,
  • rychle navrhneme efektivní řešení,
  • v rámci spolupráce s renomovanými notářskými kancelářemi zajistíme sepis smlouvy o změně zákonného rozsahu společného jmění formou notářského zápisu,
  • v případě zúžení rozsahu společného jmění manželů rozhodnutím soudu pro vás připravíme návrh na zahájení takového řízení, v tomto řízení vás právně zastoupíme a celým řízením úspěšně provedeme

Uvažujete-li o úpravě zákonného rozsahu společného jmění a zajímají Vás nejen právní, ale i daňové dopady takové úpravy, obraťte se a naše odborníky.

POŠLETE NÁM POPTÁVKU

Poskytujeme poradenství v oblasti práva, daní, auditu a outsourcingu. Pomůžeme Vám.

* Povinné pole