Právo

Zastoupení občanů v soudních a správních řízeních

Advokáti spolupracující v rámci SBS Partners Vám pomohou se soudními spory i se správními řízeními.

Řízení před soudy a správními orgány České republiky představují značnou zátěž z důvodu nepřehlednosti právních a daňových předpisů, k nimž běžný občan potřebuje odbornou podporu. Dalším rizikovým faktorem je osobní angažovanost občana v konkrétním sporu, v jejímž důsledku účastník sporu, který má na výsledku věci logicky osobní zájem, může ztratit potřebný nadhled pro správné rozhodnutí v konkrétní situaci.

Aby soudní spory či dohady se správními orgány zbytečně nezatěžovaly Váš soukromý život, využijte služeb advokátů a daňových poradců, spolupracujících v rámci SBS Partners.

POŠLETE NÁM POPTÁVKU

Poskytujeme poradenství v oblasti práva, daní, auditu a outsourcingu. Pomůžeme Vám.

* Povinné pole