Právo

Založení družstva/ společenství vlastníků jednotek

Při založení družstva i v souvislosti se založením společenství vlastníků jednotek (SVJ) Vám poskytneme kompletní právní a ekonomický servis, abyste se mohli věnovat pouze svému finančnímu či obchodnímu záměru.


Postup při založení družstva/ společenství vlastníků jednotek

Navrhneme znění zakladatelských dokumentů

Vypracujeme pro Vás kompletní dokumentaci potřebnou pro založení družstva či SVJ. Stanovy navrhneme tak, aby byly v souladu se zákonem a umožnily Vám efektivní fungování a správu majetku družstva či společenství vlastníků.

Svoláme ustavující schůzi družstva

Pro založení družstva je třeba, aby ustavující schůze přijala stanovy, zvolila členy orgánů a schválila výši a způsob splnění základního členského vkladu. Vypracujeme a rozešleme pozvánky, schůzi svoláme a poradíme Vám s povinným zveřejněním pozvánek na webu.

Založíme společenství vlastníků jednotek (SVJ)

Společenství vlastníků jednotek ze zákona vznikne v domě, kde je alespoň pět jednotek, z nichž alespoň tři jsou ve vlastnictví tří různých vlastníků, a to k datu vzniku vlastnického práva k první převedené jednotce. Společenství vlastníků však lze založit i v domě s menším počtem jednotek. K založení SVJ je nezbytné schválení stanov ve formě veřejné listiny (notářského zápisu). Při založení SVJ posoudíme Vaši konkrétní situaci a celým procesem Vás provedeme.

Zajistíme služby notáře

Průběh ustavující schůze družstva/ rozhodnutí o přijetí stanov družstva i společenství vlastníků je třeba osvědčit veřejnou listinou - notářským zápisem. Notáře pro Vás zajistíme a na jednání Vás zastoupíme.

Vypracujeme návrh na zápis družstva/ společenství vlastníků do Obchodního rejstříku

Družstvo i společenství vlastníků jednotek právně vznikají a mohou samostatně jednat až dnem zápisu do Obchodního rejstříku. Návrh na zápis do Obchodního rejstříku pro Vás připravíme, vypracujeme všechny povinné přílohy, založíme potřebné dokumenty do sbírky listin.

Jak službu dodáváme

Abychom Vám mohli navrhnout službu na míru, která bude splňovat Vaše požadavky, je třeba se na úvodní osobní schůzce domluvit na konkrétním úkolu, který nám zadáte k řešení. Prostudujeme podklady, připravíme veškerou potřebnou dokumentaci a navrhneme Vám nejvhodnější a nejrychlejší řešení.

Časový horizont

V případě založení družstva či SVJ je splnění zadaného úkolu otázkou 2-5 týdnů. U změn v uvedených právnických osobách závisí časový horizont na konkrétním úkolu i na Vašich individuálních požadavcích.

POŠLETE NÁM POPTÁVKU

Poskytujeme poradenství v oblasti práva, daní, auditu a outsourcingu. Pomůžeme Vám.

* Povinné pole


Dokumenty ke stažení