Blog

Schválení návrhu zákona o prokazování původu majetku

Článek je umístěn v kategorii: Aktuality
Vloženo: 28. 5. 2015 Autor: Mgr. František KUBEČKA

Dne 18.5.2015 schválila vláda návrh zákona o prokazování původu majetku. Na základě této normy, která musí být ještě schválena parlamentem a podepsána prezidentem, budou mít orgány finanční správy možnost porovnávat výši majetku s daňovými přiznáními. V případě, že hodnota neevidovaného majetku bude vyšší než 7 milionů korun, pak může být vlastník majetku vyzván k prokázání jeho původu a tento majetek mu může být zdaněn.

Orgány finanční správy budou zjišťovat výši celého jmění osob, tj. jak jejich majetku, tak i jejich dluhů. Ohledně příjmů osob bude finanční správa zkoumat celkový příjem, tedy příjem zdanitelný, příjem nepodléhající daní i příjmy od daně osvobozené. Dojde-li k nesrovnalostem ohledně výše majetku a fakticky zdaněným příjmem, bude daňový poplatník vyzván k vysvětlení původu příjmů.

Nebude-li daňový poplatník původ svých příjmů na výzvu správce daně schopen prokázat, a předpokládaná výše stanovené daně bude vyšší než 2.000.000,-Kč, stanoví správce daně poplatníkovi daň podle tzv. zvláštních pomůcek. V praxi to bude znamenat odhad výše příjmů poplatníka ve srovnání s nárůstem jeho majetku, přičemž správce daně současně může poplatníkovi vedle stanovené daně uložit penále až do výše sto procent. V případě vyměřené daně do 2.000.000,-Kč by mělo být penále ve standardní částce dle daňového řádu. Požadovat prokázání původu majetku budou moci finanční orgány i zpětně, daň však bude moci být vyměřena pouze 3 roky zpětně.


Hledáte dobrého právníka nebo daňového poradce? Právě jste ho našli.

Napište nám co Vás trápí. Pomůžeme Vám s řešením Vašeho problému.

Napište nám