Blog

Ústavní soud zrušil možnost užít současnou úpravu na některé starší exekuce

Článek je umístěn v kategorii: Judikatura
Vloženo: 20. 4. 2015 Autor: JUDr. Michaela SALAČOVÁ

Ústavní soud nálezem Pl. ÚS 1/14 zrušil přechodné ustanovení č. LII zákona č. 303/2013 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím rekodifikace soukromého práva. Toto ustanovení umožňovalo exekutorům postihnout exekucí rovněž majetek nezadluženého manžela i přesto, že exekuční řízení bylo zahájeno před účinností tohoto ustanovení, ale exekuční příkaz byl vydán až po jeho účinnosti. Ústavní soud prohlásil toto ustanovení za neústavní z důvodu nepřípustné retroaktivity (zpětné účinnosti).

Celý text nálezu naleznete zde.


Hledáte dobrého právníka nebo daňového poradce? Právě jste ho našli.

Napište nám co Vás trápí. Pomůžeme Vám s řešením Vašeho problému.

Napište nám