Právo

Určení a popření otcovství

Náš tým pro Vás zajistí kompletní právní servis včetně právního zastoupení v soudních řízeních, jejichž předmětem je určení nebo popření otcovství.


Určování a popírání otcovství je velmi diskutovaným tématem, především s ohledem na vývoj medicíny a narůstající poptávku po náhradním mateřství. Zákon k určení otcovství stanoví tzv. tři po sobě jdoucí „domněnky otcovství“. Podle první z domněnek je otcem dítěte manžel matky, narodí-li se dítě za trvání manželství nebo do 300 dnů po jeho zániku. Výjimku tvoří situace, kdy matka dítěte, její bývalý manžel a skutečný biologický otec dítěte souhlasně prohlásí, že otcem dítěte je již nový partner matky. V takovém případě se za otce považuje nový partner, i když se dítě narodilo před uplynutím výše uvedené lhůty. Narodí-li se dítě mimo manželství a mimo uvedenou 300 denní lhůtu, nastupuje druhá domněnka otcovství, podle níž je otcem dítěte muž, který to o sobě společně s matkou prohlásí v rámci souhlasného prohlášení. Není-li otcovství určeno ani jedním z předchozích způsobů, v rámci třetí domněnky otcovství je za otce považován muž, který měl s matkou dítěte pohlavní styk v tzv. rozhodné době. V rámci třetí domněnky otcovství je otcovství určeno soudem na návrh matky, dítěte, nebo na návrh muže, který o sobě tvrdí, že je otcem.

Nový občanský zákoník zavedl řadu novinek, v případě umělého oplodnění například vymezil, že otcem dítěte neprovdané matky je muž, který dal souhlas k umělému oplodnění matky dítěte, pokud se neprokáže, že otěhotněla jinak, což bývá označováno za „první a půltou“ domněnku otcovství. Došlo i k rozšíření lhůty pro popření otcovství manželem matky z původních 6-ti měsíců na 6 let od narození dítěte, nebo k zavedení možnosti prominutí zmeškání lhůt pro popření otcovství soudem, pokud to vyžaduje zájem dítěte a veřejný pořádek.

Potřebujete-li pomoci s vysvětlením výše uvedené problematiky nebo přímo řešit Vaši konkrétní situaci, kontaktujte nás, rádi Vám pomůžeme.

POŠLETE NÁM POPTÁVKU

Poskytujeme poradenství v oblasti práva, daní, auditu a outsourcingu. Pomůžeme Vám.

* Povinné pole