Blog

Střídavá péče a kvalita komunikace mezi rodiči

Článek je umístěn v kategorii: Judikatura
Vloženo: 26. 1. 2015 Autor: JUDr. Michaela SALAČOVÁ

Ústavní soud nálezem I. ÚS 1554/14 vyhověl ústavní stížnosti rodiče, jemuž obecné soudy nevyhověly v návrhu na svěření dítěte do střídavé péče.

Ústavní soud zopakoval, že střídavá péče o dítě připadá v úvahu tehdy, pokud oba rodiče projevují o svěření dítěte do péče upřímný a skutečný zájem a oba naplňují relevantní objektivní kritéria zhruba ve stejné míře. Ústavní soud ve svém nálezu upozornil, že by rodiče neměli řešit své neshody bojem o dítě či jeho prostřednictvím, ale naopak hledět především na jeho zájem být v péči obou rodičů a hledat nejvhodnější způsob, jak dítěti vytvořit harmonické a láskyplné prostředí, umožňující mu bez negativních vlivů jeho zájem realizovat. 

Dítě by pak mělo být svěřeno do péče právě toho z rodičů, který je ochotný s druhým z rodičů komunikovat a nebránit mu ve styku s dítětem.

Závěrem tedy Ústavní soud řekl, že rozhodnutí soudu, kterým nevyhoví rodiči žádajícímu střídavou péči, musí být podrobně a přesvědčivě odůvodněno a musí být náležitě vyloženo, na základě jakých skutečností nebylo v konkrétním případě rodiči vyhověno a jaké kroky byly podniknuty k případnému odstranění daných překážek.

Celý text nálezu naleznete zde.


Hledáte dobrého právníka nebo daňového poradce? Právě jste ho našli.

Napište nám co Vás trápí. Pomůžeme Vám s řešením Vašeho problému.

Napište nám