Právo

Stanovy družstva/ společenství vlastníků

Náš tým pro Vás v souladu s aktuálně platnou právní úpravou připraví návrh stanov družstva i návrh stanov společenství vlastníků jednotek (SVJ), jejichž obsah bude v souladu se zákonem a na míru Vašim požadavkům.


Stanovy jsou základním vnitřním předpisem právnických osob, stanoví-li zákon u konkrétního typu právnické osoby povinnost jejich přijetí. Stanovy tvoří nezbytnou součást zakladatelských dokumentů pro zřízení a fungování družstva i společenství vlastníků jednotek.

Připravíme stanovy družstva i stanovy společenství vlastníků

  • vypracujeme pro Vás zcela nové stanovy, nebo dle Vašich požadavků stávající stanovy zrevidujeme/ uvedeme do souladu se zákonem 
  • navrhneme podmínky vzniku členství v družstvu, členská práva a povinnosti i způsob jejich uplatňování
  • doporučíme vhodnou výši základního členského vkladu, popřípadě vstupního vkladu
  • poradíme Vám s určením působnosti orgánů družstva i orgánů SVJ i se způsobem svolávání, jednání a usnášení
  • pomůžeme Vám s nastavením pravidel pro správu domu a pozemku a pravidly pro užívání společných částí
  • doporučíme vhodné zásady pro hospodaření, tvorbu rozpočtu, příspěvky do rozpočtu i způsobem určení jejich výše

Pomůžeme s přípravou členské schůze/ schůze shromáždění vlastníků

  • poradíme Vám s náležitostmi členské schůze/ schůze shromáždění vlastníků jednotek
  • vypracujeme a rozešleme pozvánky
  • poradíme Vám s povinným zveřejněním pozvánek na webu
  • zajistíme pro Vás notáře, který průběh schůze osvědčí veřejnou listinou (notářským zápisem)

Založíme stanovy do sbírky listin Obchodního rejstříku

Časový horizont

V případě návrhu obsahu stanov je třeba na jedné či několika osobních schůzkách podrobně projednat Vaše požadavky na obsah stanov. Následně pro Vás dle Vašich požadavků a v souladu se zákonem zajistíme zpracování stanov, a to zpravidla během 1 týdne.

Finální obsah stanov je průběžně konzultován s notářem, aby jejich schválení členskou schůzí družstva/ shromážděním vlastníků jednotek proběhlo v nejkratším možném termínu.

POŠLETE NÁM POPTÁVKU

Poskytujeme poradenství v oblasti práva, daní, auditu a outsourcingu. Pomůžeme Vám.

* Povinné pole