Právo

Smlouva o výstavbě (přístavby a nástavby)

Pro vlastníka budovy či stavebníka navrhneme smlouvu o výstavbě tak, aby smlouva pokrývala veškerá rizika související s výstavbou a vznikem nových jednotek v domě.


Vymezíme povinnosti smluvních stran a správce domu po výstavbě, aby byly správně zabezpečeny činnosti spojené s přípravou a prováděním změn společných částí domu nástavbou, přístavbou, stavební úpravou nebo změnou v užívání domu.

V souvislosti s výstavbou zajistíme zpracování prohlášení vlastníka budovy nebo pro Vás existující prohlášení vlastníka budovy nově přepracujeme, aby odpovídalo novému stavu jednotek po realizaci výstavby.

Zajistíme pro Vás zaměření budovy a zpracování související stavební a technické dokumentace, např. zákres schémat jednotek.

Co je součástí služby

  • posouzení aktuálního stavu nemovitosti
  • návrh vhodného řešení při členění jednotek a společných prostor
  • zajištění odborného zaměření budovy a zpracování související stavební a technické dokumentace
  • vymezení konkrétních jednotek v nemovitosti včetně schémat a výměr jednotek
  • návrh prohlášení vlastníka budovy či návrh jeho změny 
  • zastoupení v katastrálním řízení při vkladu prohlášení/ jeho změny do katastru nemovitostí
  • zpracování související smluvní dokumentace v souvislosti s realizovanou výstavbou
  • návrh smluv mezi vlastníkem budovy a stavebníkem

Jak službu dodáváme

Abychom Vám mohli navrhnout službu na míru, která bude splňovat Vaše požadavky, je třeba se na úvodní osobní schůzce domluvit na konkrétním úkolu, který nám zadáte k řešení. Prostudujeme podklady, připravíme veškerou potřebnou dokumentaci a navrhneme Vám nejvhodnější a nejrychlejší řešení.

Časový horizont

Při vypracování smlouvy o výstavbě je třeba věnovat maximální pozornost přípravě technických podkladů, zejména zaměření budovy a vymezení jednotek, které mají výstavbou vzniknout, aby dokumentace odpovídala skutečnému stavu.

Značnou pozornost je třeba věnovat i úpravě práv a povinností mezi vlastníkem budovy a stavebníkem, s čímž Vám naši odborníci poradí dle Vašich požadavků a faktického stavu domu. Je-li hotova technická část úkolu a vyjasněny požadavky vlastníka budovy a stavebníka, je vypracování smlouvy a související dokumentace otázkou několika dnů.

POŠLETE NÁM POPTÁVKU

Poskytujeme poradenství v oblasti práva, daní, auditu a outsourcingu. Pomůžeme Vám.

* Povinné pole