Právo

Převody bytů do osobního vlastnictví

Pro vlastníky nemovitostí zajistíme kompletní právní i ekonomické poradenství související s převody bytů do osobního vlastnictví. Navrhneme a vypracujeme smlouvy, vyřešíme předzahrádky i garážová stání. Zajistíme potřebné listiny z katastru nemovitostí i zpracování související stavební a technické dokumentace.


Smlouvy o převodech bytových jednotek

Dle Vašich požadavků navrhneme a vypracujeme smlouvy o převodech bytů do osobního vlastnictví jejich nájemců/ dalších osob v návaznosti na zpracované prohlášení vlastníka budovy o vymezení jednotek.

Navrhneme konkrétní způsob realizace s ohledem na aktuální stav nemovitosti a posoudíme daňové aspekty.

  • zkontrolujeme/ upravíme prohlášení vlastníka budovy a vymezení převáděných jednotek
  • vypracujeme smlouvy o převodu bytů do osobního vlastnictví
  • poradíme Vám s úpravou spoluvlastnických podílů spojených s bytovou jednotkou
  • vyřešíme předzahrádku i navázání garážového stání na byt
  • zastoupíme Vás v katastrálním řízení

Dokumenty potřebné k převodu bytové jednotky

  • údaje o jednotce a jejím vnitřním vybavení
  • dokumenty, z nichž bude vyplývat navázání dalších práv na byt, např. garážové stání či předzahrádka 
  • údaje o zatížení jednotky, existuje-li (věcná břemena, zástavní právo)
  • doklady o stavu pohledávek, souvisejících s bytem (dluhy na nájemném a službách)
  • návrh na zápis nového vlastníka bytu do katastru nemovitostí

Dle Vašich dalších požadavků zajistíme navazující činnosti, například

Jak službu dodáváme

Abychom Vám mohli navrhnout službu na míru, která bude splňovat Vaše požadavky, je třeba se na úvodní osobní schůzce domluvit na konkrétním úkolu, který nám zadáte k řešení. Prostudujeme podklady, připravíme veškerou potřebnou dokumentaci a navrhneme Vám nejvhodnější a nejrychlejší řešení.

Časový horizont

Při vypracování smluv o převodu bytů do osobního vlastnictví je třeba věnovat maximální pozornost přípravě technických podkladů, zejména zaměření jednotek v budově a jejich vymezení, a dále též kontrole stavu práv, souvisejících s převáděnými jednotkami. Následně je vypracování smluv o převodu bytů do osobního vlastnictví otázkou několika dnů. V případě většího počtu smluv sjednáváme termín dokončení smluvní dokumentace individuálně dle objemu činnosti.

POŠLETE NÁM POPTÁVKU

Poskytujeme poradenství v oblasti práva, daní, auditu a outsourcingu. Pomůžeme Vám.

* Povinné pole