Blog

Sjednocující stanovisko NS k výkladu pojmu „jiné prostory, v nichž advokát vykonává advokacii“ a ochraně dat klientů

Článek je umístěn v kategorii: Judikatura , Aktuality
Vloženo: 14. 9. 2015 Autor: JUDr. Michaela SALAČOVÁ

V červnu 2015 judikovalo trestní kolegium Nejvyššího soudu sjednocující stanovisko k otázce výkladu pojmu „jiné prostory, v nichž advokát vykonává advokacii“ dle §85b odst. 1 trestního řádu, a dále k otázce formy rozhodnutí o návrhu dle § 85b odst. 3 trestního řádu. Závěr kolegia zřetelně posílil ochranu dat a spisů klientů, uložených u advokátů, čímž došlo k výraznému posílení ochrany klientů. Stanovisko jasně vymezilo podmínky, za nichž mají policejní orgány přístup k elektronicky uloženým informacím podléhajícím povinnosti mlčenlivosti advokáta, i k ostatním datům klientů nacházejících se v prostorách, v nichž advokát fakticky advokacii vykonává. Data klientů, stejně jako informace mající listinnou podobu, jsou chráněny ustanovením § 85b trestního řádu.

Kolegium se zabývalo zejména vymezením pojmu „prostor“. Prostorem se dle předmětného stanoviska rozumí nejen sídlo advokáta, pobočka kanceláře nebo vozidlo advokáta, ale nově s jistotou také veškerá elektronická úložiště dat jako jsou webové stránky, vlastní datová úložiště či úložiště vzdálená (tzv. cloud, dostupný pomocí internetové sítě). Členové kolegia tak reagovali na vývoj v oblasti sdělování a uchování dat, jež se v současnosti zřetelně posouvá k elektronizaci. V praxi docházelo k situacím, kdy byly informace v elektronické podobě, uložené mnohdy na vzdálených serverech, zabavovány policejními orgány bez souhlasu České advokátní komory (ČAK) i bez souhlasu soudu dle § 85b odst. 1 trestního řádu, přičemž soudy o těchto věcech až dosud rozhodovaly nejednoznačně.

Soud se dále zabýval otázkou formy soudního rozhodnutí o návrhu nahrazujícím souhlas ČAK dle § 85b odst. 3 trestního řádu (jde o nahrazení souhlasu ČAK s vydáním věcí rozhodnutím soudu, pokud ČAK souhlas s vydáním věcí neudělí). V této věci kolegium judikovalo, že je povinností soudu je rozhodnout o návrhu na nahrazení souhlasu České advokátní komory s vydáním dat a ostatních informací vždy formou usnesení, nikoli jen neformálně. 

Celý text sjednocujícího stanoviska Nejvyššího soudu naleznete zde


Hledáte dobrého právníka nebo daňového poradce? Právě jste ho našli.

Napište nám co Vás trápí. Pomůžeme Vám s řešením Vašeho problému.

Napište nám