Právo

Seznam kvalifikovaných dodavatelů (SKD)

Náš tým pro Vás zajistí kompletní servis spojený s přípravou dokumentace v řízení ve věcech SKD.


SKD je seznam vedený Ministerstvem pro místní rozvoj (MMR), který slouží firmám v tomto seznamu zapsaných k jednoduššímu prokázání splnění základních a profesních kvalifikačních kritérií v zadávacích řízeních dle zákona o veřejných zakázkách. Zjednodušení spočívá ve skutečnosti, že dodavatelé zapsaní do seznamu mohou nahradit řadu dokladů vyžadovaných zákonem o veřejných zakázkách pro účely prokázání splnění kvalifikace výpisem z SKD.

Co je součástí služby

  • zápis dodavatele (firmy) do seznamu
  • zápis změny v údajích uvedených v seznam
  • oznámení o skutečnosti, že nedošlo ke změně zapsaných údajů v seznamu
  • vyškrtnutí dodavatele (firmy) ze seznamu
  • příprava veškerých písemností a dokladů zasílaných dodavateli MMR

Jak službu dodáváme

Předností našeho týmu je individuální přístup ke splnění zadaného úkolu. Zápis do seznamu zajistíme od přípravy nezbytných dokumentů až po podání žádosti společně s pořízením výpisu z tohoto seznamu. Službu poskytujeme i v německém jazyce.

Časový horizont

Zápis, změny v zápisu či vyškrtnutí ze seznamu jsou správní řízení, tedy jako taková podléhají správnímu řadu, pokud není zákonem o veřejných zakázkách stanoveno jinak. Správní řád stanoví lhůty pro jednotlivé fáze řízení, proto s naší pomocí dodavatel předloží MMR veškeré potřebné písemnosti a podklady, aby řízení mohlo proběhnout v co nejkratším časovém horizontu bez předchozích výzev k doplnění. Kompletní řízení ve věcech SKD tak může skončit do 2 měsíců od zadání úkolu.

POŠLETE NÁM POPTÁVKU

Poskytujeme poradenství v oblasti práva, daní, auditu a outsourcingu. Pomůžeme Vám.

* Povinné pole