Blog

Ručení odběratele za dodavatelem neodvedenou DPH

Článek je umístěn v kategorii: Aktuality
Vloženo: 24. 5. 2015 Autor: JUDr. Michaela SALAČOVÁ

Nejvyšší správní soud zveřejnil rozsudek č.j. 4 Afs 223/2014, ve kterém se vyjádřil k institutu ručení odběratele za DPH neodvedenou dodavatelem.

Dle zákona o dani z přidané hodnoty ručí příjemce zdanitelného plnění za nezaplacenou daň z tohoto plnění, pokud v okamžiku uskutečnění plnění nebo věděl nebo vědět měl a mohl, že daň nebude úmyslně zaplacena, poskytovatel plnění se úmyslně dostal nebo dostane do postavení, kdy nemůže daň zaplatit, nebo dojde ke zkrácení daně nebo vylákání daňové výhody.

Ačkoliv Nejvyšší správní soud judikoval, že odběrateli nelze přičítat k tíži to, že využil obchodní příležitosti, v daném případě ručí za dodavatelem neodvedenou daň. Odběratel si byl totiž v daném případě již v době podpisu smluv vědom toho, že dodavatel tlumí svou ekonomickou činnost, nesplácí bankovní úvěr a s velkou pravděpodobností tedy nebude schopen odvést příslušnou daň.

Ve světle tohoto rozhodnutí je tedy vždy třeba mít na zřeteli finanční situaci obchodního partnera, obzvláště pak, pokud se jedná o stálého obchodního partnera.
Hledáte dobrého právníka nebo daňového poradce? Právě jste ho našli.

Napište nám co Vás trápí. Pomůžeme Vám s řešením Vašeho problému.

Napište nám