Právo

Rozvod manželství

Pokud žijete v nefunkčním manželství a uvažujete o rozvodu, obraťte se na naše odborníky. Poradíme Vám dle Vaší aktuální situace jaké kroky a v jakém sledu po sobě podniknout, abyste vyřešili péči o nezletilé děti, bez stresu zvládli rozvodové řízení, a začali nový život. Pomůžeme Vám s majetkovým vypořádáním společného jmění manželů (SJM) a bydlení i s vyživovacími povinnostmi.

Současná právní úprava v novém občanském zákoníku umožňuje tři typy rozvodu, přičemž soud manželství rozvede pouze v případě, pokud manželství trvalo alespoň jeden rok, manželé spolu déle než šest měsíců nežijí, a jejich soužití je hluboce, trvale a nenapravitelně rozvráceno a nelze očekávat jeho obnovení. Ke konkrétním typům rozvodu musí být splněny i další stanovené předpoklady, zejména musí být před rozvodem pravomocně rozhodnuto o úpravě poměrů k nezletilým dětem.

Nesporný rozvod/ rozvod dohodou

Nesporný rozvod, nazývaný též „rozvod dohodou“, je nejjednodušším typem rozvodu, který lze realizovat v případě, jsou-li manželé domluveni na vypořádání majetku a bydlení i na vypořádání vzájemné vyživovací povinnosti. V takovém případě soud nezjišťuje příčinu rozvratu manželů a manželství rozvede po předložení písemných dohod se zákonem stanovenými náležitostmi. Se sepisem dohod Vám poradíme a na soudním jednání Vás zastoupíme.

Sporný rozvod

Sporný rozvod je řízením, v němž manželé ohledně majetku a bydlení domluveni nejsou, a jejich vypořádání je řešeno v samostatných řízeních odděleně od rozvodového. Ve sporném řízení soud vždy povinně zjišťuje existenci rozvratu manželství a jeho příčiny. Ve sporném řízení Vás zastoupíme a doporučíme Vám vhodnou taktiku vůči protistraně.

Ztížený rozvod

Ztížený rozvod je v praxi spíše výjimečný. Jedná se o situaci, kdy se jeden z manželů rozvodu brání, například z důvodu, že rozvod by pro něj znamenal závažné osobní, finanční nebo bytové komplikace. I tuto situaci pro Vás umíme vyřešit.

S rozvodem je spojena celá řada souvisejících otázek, s nimiž Vám naši odborníci poradí a pomohou. Vhodné řešení osobních vztahů Vám doporučíme i do budoucna a před uzavřením dalšího manželství pro Vás upravíme poměry, které jste dříve neřešili, například formou nové předmanželské smlouvy či úpravou režimu manželského majetkového práva odchylně od zákona.

POŠLETE NÁM POPTÁVKU

Poskytujeme poradenství v oblasti práva, daní, auditu a outsourcingu. Pomůžeme Vám.

* Povinné pole