Blog

Rovné zacházení se zaměstnanci

Článek je umístěn v kategorii: Judikatura
Vloženo: 22. 2. 2014 Autor: JUDr. Michaela SALAČOVÁ

Nejvyšší soud České republiky ve svém rozsudku 21 Cdo 4429/2013 konstatoval, že došlo-li k porušování práv a povinností vyplývajících z rovného zacházení nebo k diskriminaci před vznikem pracovního poměru (při uplatňování práva na zaměstnání), není přiměřeným způsobem odstranění následků tohoto porušování nebo diskriminace, jehož by se zaměstnanec mohl úspěšně domáhat, přijetí zaměstnance do pracovního poměru zaměstnavatelem, který jej odmítl přijmout na základě porušování práv a povinností vyplývajících z rovného zacházení nebo diskriminace.

Zaměstnanec, ve vztahu k němuž došlo k porušování práv a povinností vyplývajících z rovného zacházení nebo k diskriminaci, se nemůže domáhat, aby mu bylo dáno přiměřené zadostiučinění určením soudu, že jednáním zaměstnavatele došlo k porušování práv a povinností vyplývajících z rovného zacházení nebo k diskriminaci zaměstnance.

Celý text rozsudku naleznete zde.


Hledáte dobrého právníka nebo daňového poradce? Právě jste ho našli.

Napište nám co Vás trápí. Pomůžeme Vám s řešením Vašeho problému.

Napište nám