Právo

Prohlášení vlastníka budovy

Vymezení bytových jednotek, schémata a převody jednotek

Pro vlastníka budovy navrhneme a zajistíme zpracování prohlášení vlastníka budovy i jeho změny, v jeho rámci vymezíme dle Vašich požadavků bytové a nebytové jednotky i společné prostory v domě. Zajistíme pro Vás zaměření budovy a zpracování související stavební a technické dokumentace, např. zákres schémat jednotek.


Smlouvy o převodech bytových a nebytových jednotek

Dle Vašich požadavků dále zajistíme kompletní právní i ekonomické poradenství související s převody jednotek. Navrhneme a vypracujeme smlouvy o převodech bytových a nebytových jednotek do osobního vlastnictví jejich nájemců či dalších osob v návaznosti na zpracované prohlášení vlastníka budovy o vymezení jednotek.

Navrhneme konkrétní způsob realizace s ohledem na aktuální stav nemovitosti, vhodnost členění jednotek a společných prostor; posoudíme daňové aspekty.

 • zajistíme odborné zaměření budovy a zpracování stavební a technické dokumentace
 • provedeme vymezení konkrétních bytových a nebytových jednotek
 • přepočteme spoluvlastnické podíly u všech jednotek
 • vypracujeme návrh prohlášení vlastníka budovy či jeho změnu
 • připravíme přílohová schémata jednotek a společných částí budovy
 • analyzujeme dopady prohlášení vlastníka/ jeho změny na majetek družstva i na majetek členů SVJ
 • navrhneme úpravu způsobu hospodaření pro účely prohlášení vlastníka
 • zastoupíme Vás v katastrálním řízení při vkladu prohlášení vlastníka/ změny prohlášení
 • zpracujeme smlouvy mezi vlastníkem budovy a stavebníkem v souvislosti s výstavbou
 • zpracujeme smlouvy o převodech nově vzniklých/ nově vymezených jednotek na nabyvatele

Dokumenty potřebné k realizaci/ změně prohlášení vlastníka budovy

 • údaje o jednotkách a jejich vnitřním vybavení
 • schémata jednotek a společných prostor s uvedením výměr 
 • původní prohlášení vlastníka budovy (v případě jeho změny)
 • kolaudační rozhodnutí (v případě výstavby)
 • souhlas oprávněných osob z věcného práva k jednotkám, je-li vyžadován 
 • nové či změnové prohlášení vlastníka budovy s úředně ověřenými podpisy všech vlastníků
 • návrh na zápis prohlášení vlastníka/ jeho změny do katastru nemovitostí

Dle Vašich dalších požadavků zajistíme navazující činnosti, například

Jak službu dodáváme

Abychom Vám mohli navrhnout službu na míru, která bude splňovat Vaše požadavky, je třeba se na úvodní osobní schůzce domluvit na konkrétním úkolu, který nám zadáte k řešení. Prostudujeme podklady, připravíme veškerou potřebnou dokumentaci a navrhneme Vám nejvhodnější a nejrychlejší řešení.

Časový horizont

Při vypracování prohlášení vlastníka budovy a smluv o převodech jednotek do osobního vlastnictví je třeba věnovat maximální pozornost přípravě technických podkladů, zejména zaměření budovy a vymezení jednotek, aby dokumentace odpovídala skutečnému stavu. Jakmile je technická část úkolu hotova, je vypracování prohlášení vlastníka budovy či návrh jeho změny otázkou několika dnů. V případě většího počtu smluv sjednáváme termín dokončení smluvní dokumentace individuálně dle objemu činnosti.

POŠLETE NÁM POPTÁVKU

Poskytujeme poradenství v oblasti práva, daní, auditu a outsourcingu. Pomůžeme Vám.

* Povinné pole