Právo

Prohlášení vlastníka budovy

Převod družstevního bytu, vypořádání spoluvlastnického podílu a smlouvy o výstavbě a nástavbě

Pro vlastníka budovy, ať se jedná o bytové družstvo, SVJ nebo fyzickou osobu, navrhneme a zajistíme zpracování prohlášení vlastníka budovy, v němž pro Vás vymezíme dle Vašich požadavků bytové a nebytové jednotky a společné prostory. 


Změny prohlášení vlastníka budovy     v souvislosti s výstavbou

V případě změny prohlášení vlastníka budovy výstavbou, přístavbou či nástavbou pro Vás existující prohlášení vlastníka budovy nově přepracujeme, aby odpovídalo novému stavu jednotek po realizaci výstavby. Zajistíme pro Vás zaměření budovy a zpracování související stavební a technické dokumentace, např. zákres schémat jednotek.

Navrhneme konkrétní řešení

Provedeme právní a ekonomickou analýzu struktury Vašeho bytového družstva/ společenství vlastníků jednotek a doporučíme Vám vhodný postup při vypracování či změně prohlášení vlastníka budovy. 

Navrhneme konkrétní způsob realizace s ohledem na aktuální stav nemovitosti, vhodnost členění jednotek a společných prostor; posoudíme daňové aspekty.

 • zajistíme odborné zaměření budovy a zpracování stavební a technické dokumentace
 • provedeme vymezení konkrétních bytových a nebytových jednotek
 • přepočteme spoluvlastnické podíly u všech jednotek
 • vypracujeme návrh prohlášení vlastníka budovy či jeho změnu
 • připravíme přílohová schémata jednotek a společných částí budovy
 • analyzujeme dopady prohlášení vlastníka/ jeho změny na majetek družstva i na majetek členů SVJ
 • navrhneme úpravu způsobu hospodaření pro účely prohlášení vlastníka
 • zastoupíme Vás v katastrálním řízení při vkladu prohlášení vlastníka/ změny prohlášení
 • zpracujeme smlouvy mezi vlastníkem budovy a stavebníkem v souvislosti s výstavbou
 • zpracujeme smlouvy o převodech nově vzniklých/ nově vymezených jednotek na nabyvatele

Dokumenty potřebné k realizaci/ změně prohlášení vlastníka budovy

 • údaje o jednotkách a jejich vnitřním vybavení
 • schémata jednotek a společných prostor s uvedením výměr 
 • původní prohlášení vlastníka budovy (v případě jeho změny)
 • kolaudační rozhodnutí (v případě výstavby)
 • souhlas oprávněných osob z věcného práva k jednotkám, je-li vyžadován 
 • nové či změnové prohlášení vlastníka budovy s úředně ověřenými podpisy všech vlastníků
 • návrh na zápis prohlášení vlastníka/ jeho změny do katastru nemovitostí

Dle Vašich dalších požadavků zajistíme navazující činnosti, například

Jak službu dodáváme

Abychom Vám mohli navrhnout službu na míru, která bude splňovat Vaše požadavky, je třeba se na úvodní osobní schůzce domluvit na konkrétním úkolu, který nám zadáte k řešení. Prostudujeme podklady, připravíme veškerou potřebnou dokumentaci a navrhneme Vám nejvhodnější a nejrychlejší řešení věci.

Časový horizont

Při vypracování prohlášení vlastníka budovy a jeho změnách je třeba věnovat maximální pozornost přípravě technických podkladů, zejména zaměření budovy a vymezení jednotek, aby dokumentace odpovídala skutečnému stavu. Jakmile je technická část úkolu hotova, je vypracování prohlášení vlastníka budovy či návrh jeho změny otázkou několika dnů. U vypracování smluvní dokumentace související s realizovanou výstavbou, přístavbou či nástavbou naši odborníci první verzi smlouvy navrhnou během několika dnů. Termín dokončení finálního návrhu smlouvy pak závisí na tom, kdy se podaří najít shodu o obsahu smlouvy mezi vlastníkem budovy a stavebníkem.

POŠLETE NÁM POPTÁVKU

Poskytujeme poradenství v oblasti práva, daní, auditu a outsourcingu. Pomůžeme Vám.

* Povinné pole