Právo

Předmanželská smlouva

Předmanželská smlouva, či také Smlouva snoubenců o majetkovém režimu, představuje institut, prostřednictvím kterého si mohou snoubenci ještě před uzavřením manželství ujednat manželský majetkový režim odlišný od zákonného režimu.


Nový občanský zákoník počítá s tím, že společně se vznikem manželství vzniká též společné jmění manželů, které tvoří soubor majetku a závazků. Smlouva o manželském majetkovém režimu vyžaduje ke své platnosti formu notářského zápisu.

Uvažujete-li z jakéhokoliv důvodu o smluvní modifikaci zákonného režimu (ochrana svého majetku, ochrana majetku druhého ze snoubenců, ochrana rodinného majetku v souvislosti s podnikáním některého ze snoubenců) či jste prostě jen předvídaví snoubenci a rádi byste předešli možným problémům s případným rozvodem a s tím souvisejícím vypořádáním společného jmění manželů, neváhejte se obrátit na naše odborníky.

Zápis předmanželské smlouvy

Předmanželskou smlouvu je možné zapsat do veřejného seznamu listin o manželském majetkovém režimu vedeném Notářskou komorou. Zápisem Smlouvy do takového seznamu dochází k ochraně manželů, kteří si upravili rozsah společného jmění manželů. Tím, že smlouva bude ve veřejném seznamu zveřejněna, dají její účastníci vůči třetím stranám najevo, že došlo k modifikaci zákonného rozsahu.

Naši odborníci Vám rádi a ochotně vysvětlí podstatu a možnosti tohoto smluvního režimu manželského majetkového práva a v souladu s Vašimi představami a potřebami Vám navrhnou nejvhodnější smluvený režim jako je např. oddělené jmění, jmění v režimu vyhrazující vznik společného jmění ke dni zániku manželství, či rozšíření nebo zúžení rozsahu společného jmění v zákonném režimu.

POŠLETE NÁM POPTÁVKU

Poskytujeme poradenství v oblasti práva, daní, auditu a outsourcingu. Pomůžeme Vám.

* Povinné pole