Právo

Právnický slovník

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Účetní závěrka

Účetní závěrka je účetní celek, který obsahuje rozvahu (bilanci) a výkaz zisků a ztrát. Může zahrnovat i přehled o peněžních tocích, o změnách vlastního kapitálu nebo výkaz o plnění rozpočtu spolu s přílohou. Obvyklá účetní závěrka sestavená k poslednímu dni účetního období je označována jako závěrka řádná. Číst více


Úrok

Úrok je příslušenstvím pohledávky. Příslušenství je takzvaným akcesorickým nárokem, tedy nárokem, který vyplývá z hlavního závazku: existence úroku je podmíněna existencí hlavního závazku, z něhož je odvozen. Číst více


Úřad průmyslového vlastnictví

Úřad průmyslového vlastnictví je ústředním orgánem státní správy České republiky na ochranu průmyslového vlastnictví. Vydává rozhodnutí o vzniku práv k předmětům průmyslového vlastnictví a tato práva se zapisují do veřejně přístupných rejstříků, vedených tímto Úřadem. V čele Úřadu je předseda jmenovaný vládou. Číst více

Hledáte dobrého právníka nebo daňového poradce? Právě jste ho našli.

Napište nám co Vás trápí. Pomůžeme Vám s řešením Vašeho problému.

Napište nám