Právo

Právnický slovník

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Rejstříkový soud

Rejstříkový soud je označení pro všechny soudy, které spravují agendu obchodního rejstříku. Rejstříkovými soudy jsou krajské soudy (mimo Krajský soud v Praze) a Městský soud v Praze. Z hlediska místní příslušnosti soudu pro vedení rejstříkového řízení je rozhodujícím kritériem sídlo zapisovaného subjektu. Číst více


Rodičovská dovolená

Rodičovská dovolená slouží k zdokonalení a prohloubení péče o dítě. Zaměstnavatel je povinen poskytnout zaměstnankyni nebo zaměstnanci rodičovskou dovolenou, pokud o ni požádá, a to nejdéle do doby, kdy dítě dosáhne věku 3 let. Rodičovská dovolená náleží matce dítěte ihned po skončení mateřské dovolené Číst více


Rozhodný den

Rozhodný den je dnem, k němuž nastávají účinky konkrétní právní skutečnosti nebo právního jednání. Určuje se pouze při fúzi, rozdělení nebo převodu jmění na společníka. Rozhodný den nemůže předcházet o více než 12 měsíců den, v němž bude podán návrh na zápis přeměny do obchodního rejstříku. Číst více

Hledáte dobrého právníka nebo daňového poradce? Právě jste ho našli.

Napište nám co Vás trápí. Pomůžeme Vám s řešením Vašeho problému.

Napište nám