Právo

Právnický slovník

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Nekalá soutěž

Nekalá soutěž je nežádoucím jednáním, které se velmi často objevuje v rámci tržních konkurenčních praktik. Jedná se o zneužití průběhu soutěže, při němž soutěžitel sleduje výhradně své zájmy, avšak při jejich dosahování současně poškozuje jiné soutěžitele. Číst více


Nemocenská

Nemocenské je základní peněžitou dávkou nemocenského pojištění nahrazující započitatelný příjem. Nemocenské náleží pojištěnci, který je účasten na nemocenském pojištění a byl uznán dočasně práce neschopným, nebo kterému byla nařízena karanténa. Číst více


Notář

Notářem může být jmenován státní občan České republiky, který je plně svéprávný, získal vysokoškolské vzdělání v rámci právního oboru, je bezúhonný, vykonal alespoň pětiletou notářskou praxi a složil notářskou zkoušku. Notáře jmenuje ministr na návrh Komory do notářského úřadu. Číst více


Notářský zápis

Notářský zápis je forma písemného právního úkonu, vyžadovaná v některých případech zákonem a jehož náležitosti stanoví § 63 zákona č. 358/1992 Sb., o notářích. Splňuje-li zákonem stanovené náležitosti, má charakter tzv. veřejné listiny a současně může být také exekučním titulem. Číst více

Hledáte dobrého právníka nebo daňového poradce? Právě jste ho našli.

Napište nám co Vás trápí. Pomůžeme Vám s řešením Vašeho problému.

Napište nám