Právo

Právnický slovník

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Katastr nemovitostí

Katastr nemovitostí, soubor údajů o vybraných nemovitostech, který upravuje zákon č. 256/2013 Sb., katastrální zákon. Katastr nemovitostí představuje soubor údajů o nemovitostech, tj. jejich soupis, popis, geometrické a polohové určení. Součástí katastru nemovitostí je evidence vlastnických a jiných věcných práv k nemovitostem a dalších práv. Číst více


Kmenový list

Kmenový list je cenný papír, který nelze vydat jako zaknihovaný cenný papír. Určí-li tak společenská smlouva, může být podíl společníka představován kmenovým listem. Je-li podle společenské smlouvy dovolen vznik více podílů pro jednoho společníka, může společnost vydat kmenový list pro každý podíl. Číst více


Know-how

Know-how označuje nepatentované poznatky výrobně-technické povahy, a to organizační či obchodní. Know-how je určitý komplex, který obnáší zavedené rady, postupy a návody, které objevil sám podnikatel a které pomáhají v podnikání. Právo ČR tento pojem používá, ale vymezuje ho jen u blokových výjimek ze zakázaných dohod Číst více


Kolek/ kolková známka

Kolek je v obecném významu platební známkou, která se používá k vyrovnání platební povinnosti zpravidla poplatkové, nebo i daňové. Kolkové známky vydává Ministerstvo financí, které stanoví zejména jejich podobu, hodnoty, v nichž jsou vydávány, jejich evidenci, způsob placení při jejich použití a zacházení s nimi. Číst více


Komanditní společnost

Komanditní společnost je osobní společností, v níž alespoň jeden společník ručí za její dluhy omezeně (komanditista) a alespoň jeden společník neomezeně (komplementář). Název společnosti obsahuje označení „komanditní společnost“, „kom. spol.“ nebo „k. s.“. Komanditní společnost vzniká zápisem do obchodního rejstříku. Číst více


Koupě závodu

Koupě závodu je upravena v novém občanském zákoníku (zákon č. 89/2012 Sb.) v tom smyslu, že kupující nabývá vše, co k závodu jako celku náleží. O koupi závodu se jedná i v případě, že strany z koupě jednotlivou položku vyloučí, aniž tím celek ztratí vlastnost závodu. Koupě závodu se považuje za převod činnosti zaměstnavatele. Číst více

Hledáte dobrého právníka nebo daňového poradce? Právě jste ho našli.

Napište nám co Vás trápí. Pomůžeme Vám s řešením Vašeho problému.

Napište nám