Právo

Právnický slovník

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Jednatel

Jednatel je statutárním orgánem společnosti s ručením omezeným. Jednatel může být ve společnosti jeden, anebo jich může být více. Určí-li tak společenská smlouva, tvoří více jednatelů kolektivní orgán. Jednateli přísluší obchodní vedení společnosti. Číst více


Judikatura

Judikatura je souhrnný pojem, kterým se rozumí rozhodovací činnost soudů v trestní, civilní (občanskoprávní, obchodněprávní, pracovněprávní i rodinněprávní), správní i ústavněprávní oblasti, anebo častěji výsledky této rozhodovací činnosti ve formě souboru rozhodnutí publikovaných v oficiální sbírce. Oficiálními sbírkami Číst více

Hledáte dobrého právníka nebo daňového poradce? Právě jste ho našli.

Napište nám co Vás trápí. Pomůžeme Vám s řešením Vašeho problému.

Napište nám