Právo

Právnický slovník

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Daňové odpisy

Daňové odpisy jsou pojmy užívané v účetnictví a v daňových předpisech. Tento pojem však nenaleznete v zákoně o daních z příjmu, zde je totiž užíván termín „odpisy hmotného majetku“. Daňové odpisy slouží ke stanovení daně z příjmů. Číst více


Dokumentární akreditiv

Při dokumentárním akreditivu výstavce akreditivu plní oprávněnému, jsou-li mu včas předloženy dokumenty určené akreditivem v souladu s akreditivními podmínkami. To platí i v případě, jsou-li dokumenty předloženy výstavci pověřenému akreditivem. Číst více


Dovolená

Dovolená představuje právo zaměstnance na pracovní volno s náhradou mzdy ve výši průměrného výdělku. Právo na dovolenou vzniká pouze zaměstnanci, který koná práce v pracovním poměru. Základní výměra dovolené činí 4 týdny. Čerpání dovolené je samostatnou rozhodovací pravomocí zaměstnavatele. Číst více


Družstvo

Družstvo je společenství neuzavřeného počtu osob založené za účelem podnikání nebo vzájemné podpory svých členů. Právní formu družstva a jeho fungování upravuje § 552-773 zákona 90/2012 Sb., o zákon o obchodních společnostech a družstvech. Číst více


Důchod

Důchod definuje ustanovení § 2701 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku. Jedná se o opakující se peněžité plnění, když nejčastějším motivem uzavření smlouvy o důchodu mohou být nejrůznější osobní a rodinná pouta, kdy chce plátce důchodu zaopatřit osobu sobě blízkou. Číst více

Hledáte dobrého právníka nebo daňového poradce? Právě jste ho našli.

Napište nám co Vás trápí. Pomůžeme Vám s řešením Vašeho problému.

Napište nám