Právo

Právnický slovník

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Bezdůvodné obohacení

Bezdůvodné obohacení je jedním z důvodů vzniku závazků. K obecným předpokladům vzniku těchto závazků patří především skutečnost, že došlo k získání určitého majetkového prospěchu (objektivně vyjádřitelného v penězích) na straně neoprávněného nabyvatele. Číst více


Bezpečnost a ochrana zdraví při práci (BOZP)

Zaměstnavatel je povinen zajistit zaměstnancům bezpečnost (vytvořením zdravého a bezpečného prostředí) při výkonu jejich práce. Udržování bezpečnosti, ochrana zdraví při práci a přijímání opatření k předcházení rizikům je součástí pracovních povinností vedoucích zaměstnanců. Číst více

Hledáte dobrého právníka nebo daňového poradce? Právě jste ho našli.

Napište nám co Vás trápí. Pomůžeme Vám s řešením Vašeho problému.

Napište nám