Právo

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Zveřejňování údajů

Zveřejňování údajů /zveřejnění je pojmem odlišným od uveřejnění. Obchodní korporace splní svou povinnost zveřejnění pouze tím, že určenou skutečnost publikuje v Obchodním věstníku, nestanoví-li právní předpis jinak. Oproti tomu povinnost uveřejnění může obchodní korporace splnit i jiným způsobem, zpravidla publikací předmětných údajů či skutečností na internetových stránkách zřízených v souladu s § 7 zákona o obchodních korporacích. 


Hledáte dobrého právníka nebo daňového poradce? Právě jste ho našli.

Napište nám co Vás trápí. Pomůžeme Vám s řešením Vašeho problému.

Napište nám