Právo

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Zkušební doba

Zkušební doba je obdobím, po které může zaměstnanec i zaměstnavatel písemně zrušit pracovní poměr bez uvedení důvodu. Usnadňuje tak oběma stranám rozvázání pracovního poměru i v případě, že vzájemná spolupráce některé ze stran nevyhovuje. Tím se režim zkušební doby liší oproti režimu v „běžném“ pracovním poměru, v němž může zaměstnavatel rozvázat pracovní poměr jen ze zákonem stanovených důvodů.

Zkušební doba je fakultativní (nepovinnou) náležitost pracovní smlouvy. Nemusí být sjednána, pokud se na tom strany nedohodnou. Zákoník práce omezuje maximální délku zkušební doby na 3 měsíce (6 měsíců u vedoucího zaměstnance), bez možnosti dalšího prodloužení. Současně také stanoví, že zkušební doba nesmí být delší než polovina doby trvání pracovního poměru.

Platné sjednání zkušební doby vyžaduje písemnou formu. 


Hledáte dobrého právníka nebo daňového poradce? Právě jste ho našli.

Napište nám co Vás trápí. Pomůžeme Vám s řešením Vašeho problému.

Napište nám