Právo

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Živnostenské oprávnění

Živnostenské oprávnění je právo provozovat živnost. Předpokladem vzniku a provozování živnosti je splnění podmínek stanovených zákonem. Všeobecnými podmínkami provozování živnosti jsou dovršení 18 let věku, způsobilost k právním úkonům a trestní bezúhonnost. Za tzv. zvláštní podmínky provozování živnosti je označena odborná nebo jiná způsobilost, které zákon vyžaduje pro vázané, řemeslné a koncesované živnosti (dosažení určité úrovně odbornosti). Podnikatel může provozovat živnost i prostřednictvím odpovědného zástupce. U podnikatele ani odpovědného zástupce však nesmí existovat nebo nastat překážka provozování živnosti, souvisejícími s prohlášením konkurzu na jeho majetek, zákazem činnosti nebo s dřívějším zrušením živnostenského oprávnění.

Živnosti jsou ohlašovací (řemeslné, vázané a volné) a koncesované. Vznik živnosti nastává u ohlašovacích živností dnem ohlášení, u koncesovaných vzniká živnostenské oprávnění dnem nabytí právní moci rozhodnutí o udělení koncese. Zánik živnostenského oprávnění nastává jednak ze zákona dle podmínek, stanovených zákonem č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání, a jednak rozhodnutím živnostenského úřadu o jeho zrušení.


Hledáte dobrého právníka nebo daňového poradce? Právě jste ho našli.

Napište nám co Vás trápí. Pomůžeme Vám s řešením Vašeho problému.

Napište nám