Právo

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Živnost volná

Živnost volná je živností, která patří do skupiny živností ohlašovacích. Jedná se o živnost, opravňující držitele živnostenského oprávnění k výkonu činností, pro jejichž provozování tento zákon nevyžaduje prokazování odborné ani jiné způsobilosti. K získání živnostenského oprávnění pro živnost volnou musí být splněny všeobecné podmínky, tedy plná svéprávnost a bezúhonnost. Živnost volná a obory činností, které náleží do živnosti volné, jsou uvedeny v příloze č. 4 zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání.


Hledáte dobrého právníka nebo daňového poradce? Právě jste ho našli.

Napište nám co Vás trápí. Pomůžeme Vám s řešením Vašeho problému.

Napište nám