Právo

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Živnost řemeslná

Živnost řemeslná je živnost, která patří do skupiny živností ohlašovacích, přičemž podmínkou jejího provozování je odborná způsobilost. Odborná způsobilost se prokazuje dokladem (doklady) o řádném ukončení vzdělání, uznání odborné kvalifikace či dokladem o získání všech profesních kvalifikací tak, jak jsou pro odpovídající povolání stanoveny v Národní soustavě kvalifikací, dokladem o řádném ukončení rekvalifikace nebo dokladem o vykonání příslušné praxe v oboru podle zákona § 21 a 22 zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání.

Došlo-li ze zákona ke změně živnosti volné ohlašovací na živnost ohlašovací řemeslnou, mohou osoby oprávněné k podnikání na základě živnostenského oprávnění, které získaly před účinností tohoto zákona, v provozování živnosti pokračovat. Ve lhůtě 1 roku ode dne účinnosti této zákonné změny jsou však povinny sdělit živnostenskému úřadu údaje potřebné k vydání průkazu živnostenského oprávnění pro řemeslnou živnost podle nové právní úpravy. 


Hledáte dobrého právníka nebo daňového poradce? Právě jste ho našli.

Napište nám co Vás trápí. Pomůžeme Vám s řešením Vašeho problému.

Napište nám