Právo

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Zápůjčka

Zápůjčka je typem závazku, který je upraven v §2390 a násl. občanského zákoníku. Jedná se o právní poměr, jehož obsahem je povinnost zapůjčitele přenechat vydlužiteli zastupitelnou věc tak, aby ji vydlužitel mohl užít podle libosti. Vypůjčitel je povinen po čase věc stejného druhu zapůjčiteli vrátit. Při zápůjčce dochází k převodu vlastnického práva k zuživatelné věci, tím se tento smluvní typ liší od výpůjčky, při které nejenže nedochází k převodu vlastnického práva, ale převáděna je věc nezuživatelná. Po uplynutí sjednané doby je vlastnické právo k druhově stejné věci převedeno zpět na zapůjčitele. Smlouva může být uzavřena jako úplatná či jako bezúplatná, v praxi je však v případě zápůjčky finančního obnosu běžné sjednávání úroků.
Hledáte dobrého právníka nebo daňového poradce? Právě jste ho našli.

Napište nám co Vás trápí. Pomůžeme Vám s řešením Vašeho problému.

Napište nám