Právo

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Zaměstnavatel

Zaměstnavatel je osoba, pro kterou se fyzická osoba zavázala k výkonu závislé práce v základním pracovněprávním vztahu. Jedná se o fyzickou či právnickou osobu, jež má oproti zaměstnanci silnější postavení vyplývající ze vztahů vzájemné nadřízenosti a podřízenosti. Práva a povinnosti zaměstnavatele se řídí zákoníkem práce. Mezi jeho základní povinnosti patří výplata mzdy či platu, zajišťování bezpečných podmínek při plnění pracovních úkolů či přidělování práce zaměstnanci podle pracovní smlouvy. Vzhledem k ochranné funkci zákoníku práce má zaměstnavatel řadu zákonných povinností přispívajících k ochraně zaměstnance, typicky je například omezen v možnosti dát zaměstnanci výpověď z jiných než zákonem stanovených důvodů.
Hledáte dobrého právníka nebo daňového poradce? Právě jste ho našli.

Napište nám co Vás trápí. Pomůžeme Vám s řešením Vašeho problému.

Napište nám