Právo

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Zaměstnanec

Zaměstnanec je fyzická osoba, která se zavázala k výkonu závislé práce v základním pracovněprávním vztahu. Zaměstnancem se může stát pouze osoba starší 15-ti let nebo osoba, jež ukončila povinnou školní docházku. Nezletilí, kteří dosud nedosáhli věku 15-ti let ani neukončili povinnou školní docházku, mohou při splnění zákonem stanovených podmínek vykonávat pouze uměleckou, kulturní, reklamní nebo sportovní činnost. Plnou pracovněprávní způsobilost zaměstnanec nabývá až 18. rokem věku. Tímto okamžikem je kromě jiného plně hmotněprávní odpovědný, tedy kromě pracovní smlouvy může uzavřít se zaměstnavatelem i písemnou dohodu, na jejímž základě převezme odpovědnost za jemu svěřené hodnoty. Zákoník práce rovněž vymezuje vedoucího zaměstnance, jenž je definován jako zaměstnanec, který je oprávněn stanovit a ukládat podřízeným zaměstnancům úkoly, organizovat, řídit a kontrolovat jejich práci a dávat jim k tomu účelu závazné pokyny.
Hledáte dobrého právníka nebo daňového poradce? Právě jste ho našli.

Napište nám co Vás trápí. Pomůžeme Vám s řešením Vašeho problému.

Napište nám