Právo

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Základní kapitál

Základní kapitál je peněžní vyjádření souhrnu peněžitých i nepeněžitých vkladů všech společníků do společnosti. Základní kapitál se povinně vytváří ve společnosti s ručením omezením a akciové společnosti.

Základní kapitál plní funkci garanční vůči věřitelům, funkci měřítka zisku a ztrát, a dále funkci míry účasti společníků na společnosti. Povinná tvorba základního kapitálu při založení společnosti je zákonem stanovena pro společnost s ručením omezeným ve výši minimálně 1,-Kč a pro akciovou společnost ve výši alespoň 2.000.000,-Kč nebo 80.000,-EUR. Při dalším fungování společnosti však není udržování výše základního kapitálu vyžadováno. Spolu s přijetím zákona o obchodních korporacích došlo s účinností od 1.1.2015 ke snížení minimální výše základního kapitálu společnosti s ručením omezeným z původně požadovaných 200.000,-Kč na 1,-Kč.


Hledáte dobrého právníka nebo daňového poradce? Právě jste ho našli.

Napište nám co Vás trápí. Pomůžeme Vám s řešením Vašeho problému.

Napište nám