Právo

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Základ daně

Základ daně je celková částka, ze které se vyměřuje daň některých daňových objektů. Základ daně se stanoví na základě zvláštních zákonů – zákona o daních z příjmů, zákona o DPH, aj.

Zákon o daních z příjmů stanoví pět dílčích základů daní, jež jsou odděleně posuzovány: příjmy ze závislé činnosti, příjmy z podnikání a jiné samostatné výdělečné činnosti, příjmy z kapitálového majetku, příjmy z pronájmu a ostatní příjmy.

Při zjišťování základu daně je nutno u výnosových a důchodových daní určit výši připočitatelných a odpočitatelných položek.


Hledáte dobrého právníka nebo daňového poradce? Právě jste ho našli.

Napište nám co Vás trápí. Pomůžeme Vám s řešením Vašeho problému.

Napište nám