Právo

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Zákaz činnosti

Zákaz činnosti je druhem trestu dle trestního zákoníku. Pachateli trestného činu se jím po dobu výkonu trestu zakazuje výkon určitého zaměstnání, povolání nebo funkce nebo takové činnosti, ke které je třeba zvláštního povolení nebo jejíž výkon upravuje jiný právní předpis. Trest lze uložit pouze v případě, dopustil-li se pachatel trestného činu v souvislosti s touto činností. Rozpětí trestní sazby je 1 – 10 let. Zákaz činnosti lze uložit vedle jiného druhu trestu anebo, při splnění zákonných podmínek, i jako trest samostatný. K zahlazení odsouzení dochází okamžikem vykonání, tj. okamžikem uplynutí stanovené doby zákazu činnosti. Trestní zákoník připouští podmíněné upuštění od výkonu zbytku trestu, jestliže odsouzený způsobem svého života prokázal, že dalšího výkonu trestu není třeba. Soud v takovém případě stanoví zkušební dobu až na 5 let, nikoli však na dobu kratší než je zbytek trestu. Trestní opatření zákazu činnosti lze uložit rovněž mladistvému, není-li to na překážku přípravě na jeho povolání.


Hledáte dobrého právníka nebo daňového poradce? Právě jste ho našli.

Napište nám co Vás trápí. Pomůžeme Vám s řešením Vašeho problému.

Napište nám