Právo

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Výživné

Pod pojmem výživné se rozumí majetkový soubor věcí, který poskytuje jedna osoba druhé za účelem uspokojení jejích životních potřeb. Nejedná se pouze o poskytování výživy ve vlastním slova smyslu, vyživovací povinnost spočívá také v zabezpečování kulturních a jiných hmotných potřeb oprávněné osoby.

Základní podmínkou přiznání výživného je potřeba oprávněného a jeho neschopnost sám se živit.

Občanský zákoník rozlišuje několik druhů vyživovací povinnosti: dle oprávněných a povinných subjektů hovoříme o vyživovací povinnosti mezi rodiči a dětmi, mezi manžely, mezi rozvedenými manžely, mezi ostatními příbuznými a dále o příspěvku na výživu a úhradu některých nákladů neprovdané matce. Výživné se zpravidla plní v pravidelných dávkách a je splatné vždy na měsíc dopředu. Oprávněná a povinná osoba se však mohou dohodnout na jiném režimu plnění. Rozsah výživného se určí nejen dle majetkových poměrů povinného, ale nově i dle majetkových poměrů oprávněné osoby.


Hledáte dobrého právníka nebo daňového poradce? Právě jste ho našli.

Napište nám co Vás trápí. Pomůžeme Vám s řešením Vašeho problému.

Napište nám