Právo

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Výpůjčka

Výpůjčka je typem závazku, jenž je upraven v ustanovení § 2193 an. občanského zákoníku. Jedná se o právní poměr, jehož obsahem je povinnost půjčitele přenechat vypůjčiteli nezuživatelnou věc a umožnit mu její bezplatné dočasné užívání.

Vypůjčitel je povinen věc po uplynutí stanovené doby (nebo i dříve) vrátit. Charakteristickými rysy jsou bezplatnost a dočasnost užívání věci. Tím se výpůjčka odlišuje od jiných smluvních typů – zejména od nájmu, který je úplatný a od zápůjčky, jejímž předmětem může být i věc zuživatelná. Vypůjčitel v postavení detentora užívá věc v rozsahu sjednaném stranami a nebyl-li sjednán, způsobem přiměřeným povaze věci. K zániku závazku dochází uplynutím sjednané doby, naplněním účelu smlouvy či předčasným vrácením vypůjčené věci


Hledáte dobrého právníka nebo daňového poradce? Právě jste ho našli.

Napište nám co Vás trápí. Pomůžeme Vám s řešením Vašeho problému.

Napište nám