Právo

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Vydržení

Vydržení je původním (originárním) způsobem nabytí vlastnického práva, jenž je upraveno v občanském zákoníku. Předpokladem řádného vydržení je řádná, poctivá a pravá držba.

K nabytí vlastnického práva vydržením musí být současně splněny další zákonem stanovené předpoklady. 

Při splnění výše uvedených podmínek, tj. řádné, poctivé a pravé držby, je dále pro vznik vlastnického práva vydržením nutno držet věc po dobu alespoň 3 let (nemovitost 10 let), a to nepřetržitě. Vydržecí dobu lze přetrhnout např. podáním žaloby, kdy poté dochází opětovně k běhu nové lhůty. Nepoctivost držitele nebrání jeho právnímu nástupci vydržet, nepravost držby však brání vydržení absolutně. Není-li držba řádná, tzn., není-li zřejmý právní titul, ze kterého držitel dovozuje své právo, lze vydržet pouze mimořádně. V takovém případě se vydržecí doby prodlužují na dvojnásobek.

Předmětem vydržení může být pouze věc, která může být předmětem vlastnického práva.


Hledáte dobrého právníka nebo daňového poradce? Právě jste ho našli.

Napište nám co Vás trápí. Pomůžeme Vám s řešením Vašeho problému.

Napište nám