Právo

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Vlastnické právo

Vlastnické právo je absolutní majetkové právo, které zaručuje vlastníku možnost neomezeně disponovat s věcí. Lze ho definovat také jako právní panství nad věcí, jehož obsahem je právo věc užívat, požívat, zcizit, zničit nebo s ní jinak nakládat.

Významnou součástí vlastnického práva je rovněž možnost domáhat se ochrany proti jeho rušení ze strany třetích osob, a to prostřednictvím tzv. reivindikačních žalob. Vlastnické právo je nejvýznamnější představitele věcných práv, vztahuje se vždy k individuálně určené věci a vyplývá z něj povinnost jiných subjektů nerušit vlastníka při výkonu jeho vlastnických práv.

Vlastnické právo je subjektivním právem, jenž je ústavně zaručeno. Dle čl. 11 odst. 1 Listiny základních práv a svobod má každý právo vlastnit majetek. Omezení vlastnického práva je v zásadě zakázáno, výjimkou je institut vyvlastnění. Vyvlastnit majetek lze však pouze ve veřejném zájmu, na základě zákona a za náhradu


Hledáte dobrého právníka nebo daňového poradce? Právě jste ho našli.

Napište nám co Vás trápí. Pomůžeme Vám s řešením Vašeho problému.

Napište nám