Právo

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Vklad

Vklad je upraven v § 15 a násl. zákona o obchodních korporacích. Dle zákona je vkladem peněžní vyjádření hodnoty předmětu vkladu do základního kapitálu obchodní korporace. U akciové společnosti se vklad označuje jako jmenovitá nebo účetní hodnota akcie.

Předmětem vkladu je věc, kterou se společník nebo budoucí společník (vkladatel) zavazuje vložit do obchodní korporace za účelem nabytí nebo zvýšení účasti v ní. Po dobu trvání obchodní korporace ani po jejím zrušení nemá společník právo na vrácení předmětu vkladu. Vkladatel splní vkladovou povinnost ve lhůtě a způsobem určeným tímto zákonem a společenskou smlouvou.

Vklad do společnosti může být peněžitý nebo nepeněžitý. U peněžitého vkladu je vkladová povinnost splněna splacením v penězích. U nepeněžitého vkladu je vkladová povinnost splněna vnesením jiné penězi ocenitelné věci do majetku společnosti. Ocenění nepeněžitého vkladu se uvede ve společenské smlouvě obchodní korporace. Nepeněžitým vkladem nesmí být práce nebo služby.


Hledáte dobrého právníka nebo daňového poradce? Právě jste ho našli.

Napište nám co Vás trápí. Pomůžeme Vám s řešením Vašeho problému.

Napište nám