Právo

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Věřitel

Věřitelem je fyzická či právnická osoba, jenž má pohledávku za dlužníkem a je tak oprávněna požadovat po dlužníku splnění splatného dluhu. 

Mezi dlužníkem a věřitelem vzniká závazkový vztah, jehož obsahem je právo požadovat plnění na jedné straně a povinnost plnit na straně druhé. Věřitelem lze nazvat stranu kupní smlouvy, smlouvy o dílo, smlouvy o úschově, atd. U některých typů smluv je postavení věřitele a dlužníka v zásadě identické (směnná smlouva). Pokud je na straně věřitelské více než jeden věřitel, hovoříme o společném závazku. Pravidla, jimiž se řídí společné závazky, jsou obsažena v občanském zákoníku.


Hledáte dobrého právníka nebo daňového poradce? Právě jste ho našli.

Napište nám co Vás trápí. Pomůžeme Vám s řešením Vašeho problému.

Napište nám