Právo

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Veřejný rejstřík

Veřejný rejstřík je novým institutem českého právního řádu, který byl zaveden ustanovením § 120 a 121 nového občanského zákoníku. Samostatně je tento institut upraven v zákoně o veřejných rejstřících, ve kterém je nově upraveno a konkretizováno samotné rejstříkové řízení.

Veřejnými rejstříky jsou spolkový rejstřík, nadační rejstřík, rejstřík ústavů, rejstřík společenství vlastníků jednotek, obchodní rejstřík a rejstřík obecně prospěšných společností. O provedení zápisu do veřejného rejstříku rozhoduje příslušný soud, z čehož vyplývá, že veřejný rejstřík je prvkem veřejného práva. 


Hledáte dobrého právníka nebo daňového poradce? Právě jste ho našli.

Napište nám co Vás trápí. Pomůžeme Vám s řešením Vašeho problému.

Napište nám