Právo

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Věcné právo k cizí věci

Věcné právo k věci cizí je absolutním majetkovým právem, které zaručuje oprávněnému z tohoto práva možnost užívat věc stanoveným způsobem. Jak z názvu vyplývá, pojí se vždy k jinému subjektivnímu právu k věci (zejména k vlastnickému právu), na něž je navázáno.

V důsledku věcněprávní povahy je zpravidla zapisováno do příslušných evidencí (zejména do katastru nemovitostí) a platí pro ně princip formální a materiální publicity. Mezi věcná práva k věci cizí patří například právo zástavní či podzástavní a dále věcná břemena různých druhů (právo chůze, právo jízdy, právo bydlení aj.). Některá věcná práva k věci cizí lze zřídit nikoli jako práva věcná, ale pouze jako práva závazková. V takovém případě zpravidla nepodléhají výše uvedeným principům ani evidenční povinnosti. Funkce věcných práv k věci cizí jsou různorodé, nezastupitelnou roli sehrávají při řešení sousedských rozporů, stejně tak dobře slouží i jako zajišťovací prostředek.


Hledáte dobrého právníka nebo daňového poradce? Právě jste ho našli.

Napište nám co Vás trápí. Pomůžeme Vám s řešením Vašeho problému.

Napište nám