Právo

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Věcné právo

Věcné právo je majetkové právo k věci (iura in rem), jež zaručuje oprávněné osobě tzv. absolutní panství nad věcí. Takové právo přísluší jen oprávněné osobě a zároveň působí vůči všem, tedy odpovídá mu (negativní) povinnost ostatních subjektů oprávněného ve výkonu jeho práva nerušit.

Věcné právo lze bránit proti jeho porušení prostřednictvím žalob, k nimž je oprávněný legitimován v případě neoprávněného zásahu třetích osob. Panství nad věcí však nemusí být vždy výlučné (částečné panství nad věcí je typické např. pro věcná břemena). Věcné právo je rovněž přímé, tím se rozumí nezprostředkované ovládání věci oprávněným.

Předmětem věcného práva je věc individuálně určená, věcné právo nelze zřídit k věci druhově určené, pokud není blíže specifikována. Nejznámějším druhem věcného práva je právo vlastnické. Dále je jím také držba či věcná práva k věci cizí, tj. právo stavby, věcná břemena, zástavní či zadržovací právo. Některá věcná práva jsou svou povahou závazková, avšak lze je jako věcná sjednat (např. předkupní právo). Věcná práva jsou zpravidla zapisována do příslušné evidence a platí pro ně zásady materiální a formální publicity. S věcnými právy se dnes a denně setkává každý z nás zejména prostřednictvím katastru nemovitostí. 


Hledáte dobrého právníka nebo daňového poradce? Právě jste ho našli.

Napište nám co Vás trápí. Pomůžeme Vám s řešením Vašeho problému.

Napište nám