Právo

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Vdovecký/ vdovský důchod

Vdovecký/ vdovský důchod je plněním, jež náleží pozůstalému po zemřelé/m manželovi/manželce. Nárok na vdovský důchod má však pozůstalá osoba pouze při splnění zákonných podmínek.

Vdova/vdovec má nárok na důchod v případě, požíval-li zemřelý starobní nebo invalidní důchod, byl-li po dostatečnou dobu pojištěn, či zemřel-li na následky pracovního úrazu. Pokud nejsou tyto podmínky splněny, nárok na důchod pozůstalému nevzniká. Vyplácení důchodu je omezeno na dobu jednoho roku po smrti manžela/manželky, avšak tato doba je zákonem prodloužena v případech, kdy pozůstalý pečuje o další osobu, je ve věku blízkém věku důchodovému či je plně invalidní. Výše důchodu je stanovena individuálně na základě průměrné mzdy a starobního či invalidního důchodu, na který by měl zemřelý nárok v době smrti. Nárok na důchod zaniká uzavřením manželství. 


Hledáte dobrého právníka nebo daňového poradce? Právě jste ho našli.

Napište nám co Vás trápí. Pomůžeme Vám s řešením Vašeho problému.

Napište nám