Právo

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Valná hromada

Valná hromada je nejvyšším orgánem v rámci vnitřní struktury kapitálové společnosti. Kapitálovou společností je ve smyslu § 1 odst. 2 zákona o obchodních korporacích společnost s ručením omezeným, akciová společnost, případně evropská (akciová) společnost.

Valná hromada je kolektivním orgánem, nikoliv však orgánem voleným. Prostřednictvím valné hromady vykonávají společníci, resp. akcionáři svá společnická/ akcionářská práva, která jsou odvozena od jejich účasti ve společnosti. Jedná se zejména o kontrolu nad statutárním orgánem společnosti prostřednictvím schvalování účetních závěrek, volbou nebo odvoláním členů statutárního orgánu apod., usměrňování správy příslušné kapitálové společnosti například v rámci rozhodování o přeměnách kapitálové společnosti, prodeji závodu apod., případně rozhodování o záležitostech, které se mohou promítat do jejich společnického/ akcionářského postavení ve společnosti; typicky například rozhodování o změnách základního kapitálu kapitálové společnosti.
Hledáte dobrého právníka nebo daňového poradce? Právě jste ho našli.

Napište nám co Vás trápí. Pomůžeme Vám s řešením Vašeho problému.

Napište nám