Právo

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Vadné plnění

Vadné plnění je opakem plnění řádného, jež je definováno v ustanovení § 1914 občanského zákoníku. Zákon upravuje některé způsoby plnění považované za vadné (např. chybný předmět plnění či neupozornění na již existující vady na věci), vada věci však může být libovolná disproporce mezi sjednaným a skutečně poskytnutým plněním.

Vadné plnění zakládá poškozené straně určitá práva, jež jsou za účelem její ochrany zákonem podrobně upravena. Jedná se zejména o právo na výměnu či opravu zboží nebo slevu z kupní ceny. Jakmile poškozený rozpozná vady plnění, je nezbytné, je druhé straně včas vytknout, v opačném případě ztrácí poškozený nárok na vymáhání náhrady soudní cestou. Obecná vytýkací lhůta je 6 měsíců, pro zboží zakoupené v obchodě platí i nadále 24 měsíční vytýkací lhůta. Tyto lhůty lze však prostřednictvím záruky za jakost smluvně prodloužit.


Hledáte dobrého právníka nebo daňového poradce? Právě jste ho našli.

Napište nám co Vás trápí. Pomůžeme Vám s řešením Vašeho problému.

Napište nám